cenik CENIK

Vsakdo s plačano letno članarino pridobi članstvo v klubu in s tem tudi ugodnosti pri rezervacijah in najemu igrišč. Spodaj najdete višine letnih članarin in cene za uro najema igrišč.

Otroci, šoloobvezna mladina, študentje, upokojenci

25
25

Ostali moški

45
45

Ostali ženske

35
35

Otroci in mladina obiskovalci Teniške šole in tečajev

10
10

Cene za enkratni najem.

Člani/ce 8.00-22.00

2
2

Nečlani 8.00-16.00

4
4

Nečlani 16.00-22.00

5
5

Šola tenisa

3
3

GTL

4
4

LUČ

3
3